Archiwa kategorii: Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o ogłasza przetarg na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla miejscowości Barwino, Osieki i Obłęże w Gminie Kępice.

http://bip.kepice.pl/zamowienia/pokaz/249.dhtml

  więcej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w związku z wejściem w życie  z dniem 12.12.2017 roku ustawy z dnia 27.10.2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, informuje, iż podjęte uchwały odnośnie taryf na wodę i ścieki nr XXXII//279/2017 i XXXI/280/2017 na rok 2018 zgodnie z art.9 ust. 1 wspomnianej wyżej noweli nie wchodzą w życie. Taryfy obowiązujące więcej

Komunikat- Warcino!!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje, iż woda w sieci wodociągowej w m. Warcino jest zdatna do spożycia i spełnia wszystkie parametry zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.Przydatność została potwierdzona przez Laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. więcej

Komunikat- Warcino!!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje, że w związku z wykryciem bakterii grupy Coli i związanym z tym przeprowadzeniem dezynfekcji ( chlorowania) wody w m. Warcino, Łużki zabrania się spożywania wody bezpośrednio z kranu.

Zakaz obowiązuje od dnia 28.11.2017 r. do odwołania.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. więcej

Informacja- przetarg

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.11.2017 roku zostały udzielone odpowiedzi na ostatnią część pytań od wykonawców.

Odpowiedzi zostały umieszczone na stronie  gdzie ogłoszony był przetarg. więcej

Płukanie sieci wodociągowej- Warcino!!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. informuje wszystkich odbiorców wody, że w dniach 20-21 listopada 2017 roku w godz. od 8:00 do 12:00 odbywać się będzie technologiczne płukanie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Warcino.

PGK Kępice Sp. z o.o. zwraca się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie poboru wody w czasie płukania sieci oraz informuje, że może wystąpić czasowe pogorszenie jej jakości, tj. zabarwienie na więcej